miércoles, 29 de marzo de 2017

Miércoles 28 de marzo - Charla de "Cooperación internacional" 

a cargo del profesor Juan Jesús Nevares. 

Destinatarios: alumnos de 1º Bachillerato.
Organiza: Departamento de Extraescolares.